gombocz_endre

dr. Gombocz Endre

Születés helye, ideje:
Sopron, 1882. június 9.
Halál helye, ideje:
Budapest, 1945. január 16.
Foglalkozás:
botanikus, egyetemi tanár
Státusz:
civil áldozat

Egyetemi tanulmányait 1900 és 1905 között Eötvös kollégistaként a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán természetrajz-kémia szakon végezte. 1905-ben tanári, 1908-ban bölcsészdoktori címet szerzett. 1906–1919 között a Zöldfa utcai felsőbb leányiskolában és leánygimnáziumban tanított. 1917-ben kinevezték a budapesti tudományegyetemen a botanikatörténet magántanárává, 1935-ben pedig címzetes nyilvános rendkívüli tanárrá. 1929-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának munkatársa lett, 1936-tól címzetes igazgatóként, 1939-től igazgatói minőségben, 1941-től 1942-es nyugdíjazásáig tényleges igazgatóként. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Budapest ostromakor, 1945. január 16-án bombatalálat oltotta ki az életét.