tompa_ferenc

dr. Tompa Ferenc

Születés helye, ideje:
-, 1893. január 6.
Halál helye, ideje:
Budapest, 1945. február 9.
Foglalkozás:
régész, egyetemi tanár
Státusz:
civil áldozat

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, 1919-ben szerzett bölcsészdoktori címet. Előbb a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának szakdíjnoka, segédőre, majd 1920-tól 1923-ig a szombathelyi múzeum vezetője. 1923-tól újra a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott mint múzeumi őr egészen 1938-ig. A budapesti tudományegyetemen 1931-ben magántanárnak, 1938-ban az őskori történet és régészet nyilvános rendkívüli tanárának, 1940-től nyilvános rendes tanárnak és az ősrégészeti tanszék vezetőjének nevezték ki. 1935-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Polgári védelmi kötelezettsége közben, Budapest ostromakor egy aknaszilánk okozta sebesülésben halt meg.