Unger_Emil

dr. Unger Emil

Születés helye, ideje:
Budapest, 1883. június 17.
Halál helye, ideje:
Budapest, 1945. február 28.
Foglalkozás:
zoológus, hidrobiológus
Státusz:
civil áldozat

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán természetrajz-földrajz szakon végezte. Itt szerzett 1907-ben tanári, 1919-ben bölcsészdoktori címet. Mint halászati biológus 1908-tól a Halélettani és Szennyvízvizsgáló Állomáson dolgozott, melynek később igazgatója lett. 1919-ben a Tanácsköztársaság bukása után, a diktatúra idején tanúsított lojális magatartása miatt megfosztották igazgatói állásától, ám az intézmény kötelékében maradt. A halak biológiáját, rendszertanát és elterjedését tanulmányozta. Ő írta az első magyar halhatározót. Budapest ostromakor, 1945. február 28-án bombatámadás következtében szerzett sérüléseibe halt bele.