dr. Vogel Mayer

Születés helye, ideje:
Petrilla, 1913. május 22.
Halál helye, ideje:
Ostrogorsk, 1944.
Foglalkozás:
rabbi, tanár
Státusz:
munkaszolgálatos

Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. A budapesti tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori címet. 1941-ben avatták rabbivá, ezt követően a pesti izraelita hitközség vallástanára volt. Munkaszolgálatosként halt meg Ostrogorskban 1944-ben.